Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Białobrzegi
Urząd Skarbowy w Białobrzegach
Siedziba Białobrzegi 26-800
ul. Reymonta 46
Telefony 0-48 613-24-01
Faks 0-48 613-28-92
Konta bankowe d.  
CIT 13101010100351032221000000
VAT 60101010100351032222000000
PIT 10101010100351032223000000
d.j.b  
IND 04101010100351032227000000
j.b  
wyd. 48101010100351032230000000
doch. 95101010100351032231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia