Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Białystok
Podlaski Urząd Skarbowy
Siedziba Białystok 15-404
ul. Młynowa 21 A
Telefony 0-85 878-87-03
Faks 0-85 878-87-02
Konta bankowe d.  
CIT 35101010490042552221000000
VAT 82101010490042552222000000
PIT 32101010490042552223000000
d.j.b  
IND 26101010490042552227000000
j.b  
wyd. 70101010490042552230000000
doch. 20101010490042552231000000
NBP O/O Białystok
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
Siedziba Białystok 15-219
ul. Świętojańska 13
Telefony 0-85 732-08-20
Faks 0-85 741-63-18
Konta bankowe d.  
CIT 95101010490071392221000000
VAT 45101010490071392222000000
PIT 92101010490071392223000000
d.j.b  
IND 86101010490071392227000000
j.b  
wyd. 33101010490071392230000000
doch. 80101010490071392231000000
NBP O/O Białystok
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
Siedziba Białystok 15-502
ul. Plażowa 17
Telefony 0-85 878-51-000-85 743-30-100-85 743-36-40
Faks 0-85 741-34-89
Konta bankowe d.  
CIT 19101010490026002221000000
VAT 66101010490026002222000000
PIT 16101010490026002223000000
d.j.b  
IND 10101010490026002227000000
j.b  
wyd. 54101010490026002230000000
doch. 04101010490026002231000000
NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia