Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Bielsk Podlaski
Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim
Siedziba Bielsk Podlaski 17-100
ul. Mickiewicza 33
Telefony 0-85 730-11-01
Faks 0-85 730-11-00
Konta bankowe d.  
CIT 73101010490106472221000000
VAT 23101010490106472222000000
PIT 70101010490106472223000000
d.j.b  
IND 64101010490106472227000000
j.b  
wyd. 11101010490106472230000000
doch. 58101010490106472231000000
NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia