Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Brzeziny
Urząd Skarbowy w Brzezinach
Siedziba Brzeziny 95-060
ul. Sienkiewicza 16
Telefony 0-46 874-21-05
Faks 0-46 874-21-77
Konta bankowe d.  
CIT 26101013710014142221000000
VAT 73101013710014142222000000
PIT 23101013710014142223000000
d.j.b  
IND 17101013710014142227000000
j.b  
wyd. 61101013710014142230000000
doch. 11101013710014142231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia