Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Bystrzyca Kłodzka
Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej
Siedziba Bystrzyca Kłodzka 57-500
ul. A. Mickiewicza 5
Telefony 0-74 811-79-50
Faks 0-74 811-11-27
Konta bankowe d.  
CIT 98101016740023782221000000
VAT 48101016740023782222000000
PIT 95101016740023782223000000
d.j.b  
IND 89101016740023782227000000
j.b  
wyd. 36101016740023782230000000
doch. 83101016740023782231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia