Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Chełmno
Urząd Skarbowy w Chełmnie
Siedziba Chełmno 86-200
ul. Grudziądzka 6
Telefony 0-52 345-68-84
Faks 0-52 345-68-69
Konta bankowe d.  
CIT 28101010780016872221000000
VAT 75101010780016872222000000
PIT 25101010780016872223000000
d.j.b  
IND 19101010780016872227000000
j.b  
wyd. 63101010780016872230000000
doch. 13101010780016872231000000
NBP O/O Bydgoszcz
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia