Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Ciechanów
Urząd Skarbowy w Ciechanowie
Siedziba Ciechanów 06-400
ul. Warszawska 58
Telefony 0-23 672-44-33
Faks 0-23 672-35-38
Konta bankowe d.  
CIT 35101010100070542221000000
VAT 82101010100070542222000000
PIT 32101010100070542223000000
d.j.b  
IND 26101010100070542227000000
j.b  
wyd. 70101010100070542230000000
doch. 20101010100070542231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia