Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Działdowo
Urząd Skarbowy w Działdowie
Siedziba Działdowo 13-200
Pl. Mickiewicza 26
Telefony 0-23 697-31-43
Faks 0-23 697-31-43
Konta bankowe d.  
CIT 69101013970010072221000000
VAT 19101013970010072222000000
PIT 66101013970010072223000000
d.j.b  
IND 60101013970010072227000000
j.b  
wyd. 07101013970010072230000000
doch. 54101013970010072231000000
NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia