Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Garwolin
Urząd Skarbowy w Garwolinie
Siedziba Garwolin 08-400
ul. Senatorska 30
Telefony 0-25 682-39-30
Faks 0-25 682-38-28
Konta bankowe d.  
CIT 74101010100023522221000000
VAT 24101010100023522222000000
PIT 71101010100023522223000000
d.j.b  
IND 65101010100023522227000000
j.b  
wyd. 12101010100023522230000000
doch. 59101010100023522231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia