Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Gdańsk
Pomorski Urząd Skarbowy
Siedziba Gdańsk 80-749
Ul. Żytnia 4/6
Telefony 0-58 690-59-38
Faks 0-58 690-59-57
Konta bankowe d.  
CIT 36101011400199982221000000
VAT 83101011400199982222000000
PIT 33101011400199982223000000
d.j.b  
IND 27101011400199982227000000
j.b  
wyd. 71101011400199982230000000
doch. 21101011400199982231000000
NBP O/O Gdańsk
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
Siedziba Gdańsk 80-822
ul. Rzeźnicka 54/56
Telefony 0-58 321-23-00
Faks 0-58 321-23-01
Konta bankowe d.  
CIT 20101011400149482221000000
VAT 67101011400149482222000000
PIT 17101011400149482223000000
d.j.b  
IND 11101011400149482227000000
j.b  
wyd. 55101011400149482230000000
doch. 05101011400149482231000000
NBP O/O Gdańsk
Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
Siedziba Gdańsk 80-391
ul. Kołobrzeska 43
Telefony (58) 7654-500
Faks (58) 7654-401
Konta bankowe d.  
CIT 83 1010 1140 0066 6622 2100 0000
VAT 33 1010 1140 0066 6622 2200 0000
PIT 80 1010 1140 0066 6622 2300 0000
d.j.b  
IND 74 1010 1140 0066 6622 2700 0000
j.b  
wyd. 21101011400066662230000000
doch. 68101011400066662231000000
NBP O/O Gdańsk
Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
Siedziba Gdańsk 80-560
ul. Żaglowa 2
Telefony 0-58 346-43-46
Faks 0-58 346-41-23
Konta bankowe d.  
CIT 81101011400165352221000000
VAT 31101011400165352222000000
PIT 78101011400165352223000000
d.j.b  
IND 72101011400165352227000000
j.b  
wyd. 19101011400165352230000000
doch. 66101011400165352231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia