Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Giżycko
Urząd Skarbowy w Giżycku
Siedziba Giżycko 11-500
ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 15
Telefony 0-87 429-93-00
Faks 0-87 428-35-07
Konta bankowe d.  
CIT 77101013970010102221000000
VAT 27101013970010102222000000
PIT 74101013970010102223000000
d.j.b  
IND 68101013970010102227000000
j.b  
wyd. 15101013970010102230000000
doch. 62101013970010102231000000
NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia