Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Jasło
Urząd Skarbowy w Jaśle
Siedziba Jasło 38-200
ul. Staszica 3
Telefony 0-13 446-37-94
Faks 0-13 446-37-94
Konta bankowe d.  
CIT 02101015280015312221000000
VAT 49101015280015312222000000
PIT 96101015280015312223000000
d.j.b  
IND 90101015280015312227000000
j.b  
wyd. 37101015280015312230000000
doch. 84101015280015312231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia