Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Jaworzno
Urząd Skarbowy w Jaworznie
Siedziba Jaworzno 43-600
ul. Grunwaldzka 274
Telefony 0-32 616-54-94
Faks 0-32 616-35-99
Konta bankowe d.  
CIT 14101012123057722221000000
VAT 61101012123057722222000000
PIT 11101012123057722223000000
d.j.b  
IND 05101012123057722227000000
j.b  
wyd. 49101012123057722230000000
doch. 96101012123057722231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia