Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kalisz
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Siedziba Kalisz 62-800
ul. Fabryczna 1a
Telefony 0-62 768-20-20
Faks 0-62 768-20-40
Konta bankowe d.  
CIT 36101014690007362221000000
VAT 83101014690007362222000000
PIT 33101014690007362223000000
d.j.b  
IND 27101014690007362227000000
j.b  
wyd. 71101014690007362230000000
doch. 21101014690007362231000000
NBP O/O Poznań
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
Siedziba Kalisz 62-800
ul. Wrocławska 12/14
Telefony 0-62 768-17-00
Faks 0-62 766-55-50
Konta bankowe d.  
CIT 61101014690001272221000000
VAT 11101014690001272222000000
PIT 58101014690001272223000000
d.j.b  
IND 52101014690001272227000000
j.b  
wyd. 96101014690001272230000000
doch. 46101014690001272231000000
NBP O/O Poznań
Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu
Siedziba Kalisz 62-800
ul. Targowa 1
Telefony 0-62 767-20-51
Faks 0-62 757-68-19
Konta bankowe d.  
CIT 26101014690004172221000000
VAT 73101014690004172222000000
PIT 23101014690004172223000000
d.j.b  
IND 17101014690004172227000000
j.b  
wyd. 61101014690004172230000000
doch. 11101014690004172231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia