Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kołobrzeg
Urząd Skarbowy w Kołobrzegu
Siedziba Kołobrzeg 78-100
ul. Armii Krajowej 2
Telefony 0-94 355-19-00
Faks 0-94 352-48-38
Konta bankowe d.  
CIT 10101015990176592221000000
VAT 57101015990176592222000000
PIT 07101015990176592223000000
d.j.b  
IND 98101015990176592227000000
j.b  
wyd. 45101015990176592230000000
doch. 92101015990176592231000000
NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia