Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Konin
Urząd Skarbowy w Koninie
Siedziba Konin 62-510
ul. Zakładowa 7A
Telefony 0-63 245-68-77
Faks 0-63245-68-71
Konta bankowe d.  
CIT 07101014690002282221000000
VAT 54101014690002282222000000
PIT 04101014690002282223000000
d.j.b  
IND 95101014690002282227000000
j.b  
wyd. 42101014690002282230000000
doch. 89101014690002282231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia