Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Koszalin
Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie
Siedziba Koszalin 75-216
ul. Przemysłowa 3
Telefony 0-94 345-95-00
Faks 0-94 346-07-51
Konta bankowe d.  
CIT 67101015990190992221000000
VAT 17101015990190992222000000
PIT 64101015990190992223000000
d.j.b  
IND 58101015990190992227000000
j.b  
wyd. 05101015990190992230000000
doch. 52101015990190992231000000
NBP O/O Szczecin
Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie
Siedziba Koszalin 75-549
ul. Moniuszki 15
Telefony 0-94 347-75-00
Faks 0-94 345-24-71
Konta bankowe d.  
CIT 89101015990144272221000000
VAT 39101015990144272222000000
PIT 86101015990144272223000000
d.j.b  
IND 80101015990144272227000000
j.b  
wyd. 27101015990144272230000000
doch. 74101015990144272231000000
NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia