Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Krasnystaw
Urząd Skarbowy w Krasnymstawie
Siedziba Krasnystaw 22-300
ul. Rzeczna 5
Telefony 0-82 576-65-71
Faks 0-82 576-50-41
Konta bankowe d.  
CIT 27101013390019512221000000
VAT 74101013390019512222000000
PIT 24101013390019512223000000
d.j.b  
IND 18101013390019512227000000
j.b  
wyd. 62101013390019512230000000
doch. 12101013390019512231000000
NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia