Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Krosno Odrzańskie
Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim
Siedziba Krosno Odrzańskie 66-600
ul. Obrońców Stalingradu 3
Telefony 0-68 383-53-17
Faks 0-68 383-57-28
Konta bankowe d.  
CIT 15101017040047502221000000
VAT 62101017040047502222000000
PIT 12101017040047502223000000
d.j.b  
IND 06101017040047502227000000
j.b  
wyd. 50101017040047502230000000
doch. 97101017040047502231000000
NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia