Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kwidzyn
Urząd Skarbowy w Kwidzynie
Siedziba Kwidzyn 82-500
ul. 3-go Maja 6
Telefony 55/64-13-701
Faks 55/64-13-790
Konta bankowe d.  
CIT 10101011400023102221000000
VAT 57101011400023102222000000
PIT 07101011400023102223000000
d.j.b  
IND 98101011400023102227000000
j.b  
wyd. 45101011400023102230000000
doch. 92101011400023102231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia