Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Łańcut
Urząd Skarbowy w Łańcucie
Siedziba Łańcut 37-100
ul. Piłsudskiego 11
Telefony 0-17 225-34-75
Faks 0-17 225-23-55
Konta bankowe d.  
CIT 57101015282011172221000000
VAT 07101015282011172222000000
PIT 54101015282011172223000000
d.j.b  
IND 48101015282011172227000000
j.b  
wyd. 92101015282011172230000000
doch. 42101015282011172231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia