Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Łęczna
Urząd Skarbowy w Łęcznej
Siedziba Łęczna 21-010
Al. Jana Pawła II 95
Telefony 0-81 752-39-93
Faks 0-81 752-36-26
Konta bankowe d.  
CIT 17101013390079372221000000
VAT 64101013390079372222000000
PIT 14101013390079372223000000
d.j.b  
IND 08101013390079372227000000
j.b  
wyd. 52101013390079372230000000
doch. 02101013390079372231000000
NBP O/O Lublin
Uwagi Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wykonuje zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia