Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Lipno
Urząd Skarbowy w Lipnie
Siedziba Lipno 87-600
ul. Staszica 4
Telefony 0-54 287-28-32
Faks 0-54 287-28-46
Konta bankowe d.  
CIT 21101010780024242221000000
VAT 68101010780024242222000000
PIT 18101010780024242223000000
d.j.b  
IND 12101010780024242227000000
j.b  
wyd. 56101010780024242230000000
doch. 06101010780024242231000000
NBP O/O Bydgoszcz
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia