Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Łódź-Bałuty
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Siedziba Łódź-Bałuty 91-066
ul. Zachodnia 47
Telefony 0-42 253-56-00
Faks 0-42 253-57-22
Konta bankowe d.  
CIT 21101013710000422221000000
VAT 68101013710000422222000000
PIT 18101013710000422223000000
d.j.b  
IND 12101013710000422227000000
j.b  
wyd. 56101013710000422230000000
doch. 06101013710000422231000000
NBP O/O Łódź
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Siedziba Łódź-Bałuty 91-222
ul. Św. Teresy 105
Telefony 0-42 35-34-000
Faks 0-42 25-34-250
Konta bankowe d.  
CIT 88101013710000552221000000
VAT 38101013710000552222000000
PIT 85101013710000552223000000
d.j.b  
IND 79101013710000552227000000
j.b  
wyd. 26101013710000552230000000
doch. 73101013710000552231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia