Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Łódź-Górna
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź- Górna
Siedziba Łódź-Górna 93-578
ul. Wróblewskiego 10
Telefony 0-42 25-88-100
Faks 0-42 25-88-105
Konta bankowe d.  
CIT 36101013710000842221000000
VAT 83101013710000842222000000
PIT 33101013710000842223000000
d.j.b  
IND 27101013710000842227000000
j.b  
wyd. 71101013710000842230000000
doch. 21101013710000842231000000
NBP O/O Łódź
Drugi Urząd Skarbowy Łódź- Górna
Siedziba Łódź-Górna 93-578
ul. Wróblewskiego 10A
Telefony 0-42 25-88-200
Faks 0-42 25-88-283
Konta bankowe d.  
CIT 91101013710011112221000000
VAT 41101013710011112222000000
PIT 88101013710011112223000000
d.j.b  
IND 82101013710011112227000000
j.b  
wyd. 29101013710011112230000000
doch. 76101013710011112231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia