Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Łomża
Urząd Skarbowy w Łomży
Siedziba Łomża 18-400
ul. Polowa 47
Telefony 0-86 216-52-21
Faks 0-86 216-23-63
Konta bankowe d.  
CIT 05101010490009702221000000
VAT 52101010490009702222000000
PIT 02101010490009702223000000
d.j.b  
IND 93101010490009702227000000
j.b  
wyd. 40101010490009702230000000
doch. 87101010490009702231000000
NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia