Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Lubaczów
Urząd Skarbowy w Lubaczowie
Siedziba Lubaczów 37-600
ul. Sobieskiego 6
Telefony 0-16 632-93-00
Faks 0-16 632-27-85
Konta bankowe d.  
CIT 84101015280057572221000000
VAT 34101015280057572222000000
PIT 81101015280057572223000000
d.j.b  
IND 75101015280057572227000000
j.b  
wyd. 22101015280057572230000000
doch. 69101015280057572231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia