Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Międzychód
Urząd Skarbowy w Międzychodzie
Siedziba Międzychód 64-400
ul. Piłsudskiego 2
Telefony 0-95 748-20-08
Faks 0-95 748-84-81
Konta bankowe d.  
CIT 61101014690048802221000000
VAT 11101014690048802222000000
PIT 58101014690048802223000000
d.j.b  
IND 52101014690048802227000000
j.b  
wyd. 96101014690048802230000000
doch. 46101014690048802231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia