Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Mielec
Urząd Skarbowy w Mielcu
Siedziba Mielec 39-300
ul. Żeromskiego 13
Telefony 0-17 780-00-00
Faks 0-17 780-00-01
Konta bankowe d.  
CIT 96101015282002952221000000
VAT 46101015282002952222000000
PIT 93101015282002952223000000
d.j.b  
IND 87101015282002952227000000
j.b  
wyd. 34101015282002952230000000
doch. 81101015282002952231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia