Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Mońki
Urząd Skarbowy w Mońkach
Siedziba Mońki 19-100
ul. Ełcka 41a
Telefony 0-85 716-26-46
Faks 0-85 716-26-46 wew. 30
Konta bankowe d.  
CIT 49101010490005502221000000
VAT 96101010490005502222000000
PIT 46101010490005502223000000
d.j.b  
IND 40101010490005502227000000
j.b  
wyd. 84101010490005502230000000
doch. 34101010490005502231000000
NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia