Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Nakło n. Notecią
Urząd Skarbowy w Nakle n. Notecią
Siedziba Nakło n. Notecią 89-100
ul. Sądowa 8
Telefony 0-52 386-04-74
Faks 0-52 386-00-80
Konta bankowe d.  
CIT 14101010780007362221000000
VAT 61101010780007362222000000
PIT 11101010780007362223000000
d.j.b  
IND 05101010780007362227000000
j.b  
wyd. 49101010780007362230000000
doch. 96101010780007362231000000
NBP O/O Bydgoszcz
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia