Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Nowy Dwór Mazowiecki
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Siedziba Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
ul. Legionów 7
Telefony 0-22 765-90-40
Faks 0-22 765-90-99
Konta bankowe d.  
CIT 91101010100166782221000000
VAT 41101010100166782222000000
PIT 88101010100166782223000000
d.j.b  
IND 82101010100166782227000000
j.b  
wyd. 29101010100166782230000000
doch. 76101010100166782231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia