Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Nysa
Urząd Skarbowy w Nysie
Siedziba Nysa 48-300
ul. Bolesława Krzywoustego 23
Telefony 0-77 408-08-00
Faks 0-77 408-08-10
Konta bankowe d.  
CIT 80101014010053532221000000
VAT 30101014010053532222000000
PIT 77101014010053532223000000
d.j.b  
IND 71101014010053532227000000
j.b  
wyd. 18101014010053532230000000
doch. 65101014010053532231000000
NBP O/O Opole,,Urząd Skarbowy
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia