Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Oława
Urząd Skarbowy w Oławie
Siedziba Oława 55-200
ul. Lwowska 1
Telefony 0-71 303-94-39
Faks 0-71 313-47-90
Konta bankowe d.  
CIT 48101016740039842221000000
VAT 95101016740039842222000000
PIT 45101016740039842223000000
d.j.b  
IND 39101016740039842227000000
j.b  
wyd. 83101016740039842230000000
doch. 33101016740039842231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia