Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Oleśnica
Urząd Skarbowy w Oleśnicy
Siedziba Oleśnica 56-400
ul. Lwowska 34
Telefony 0-71 314-90-05
Faks 0-71 314-97-73
Konta bankowe d.  
CIT 25101016740098562221000000
VAT 72101016740098562222000000
PIT 22101016740098562223000000
d.j.b  
IND 16101016740098562227000000
j.b  
wyd. 60101016740098562230000000
doch. 10101016740098562231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia