Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Ostrołęka
Urząd Skarbowy w Ostrołęce
Siedziba Ostrołęka 07-400
ul. Przechodnia 6
Telefony 0-29 764-46-31
Faks 0-29 764-46-17
Konta bankowe d.  
CIT 48101010100284112221000000
VAT 95101010100284112222000000
PIT 45101010100284112223000000
d.j.b  
IND 39101010100284112227000000
j.b  
wyd. 83101010100284112230000000
doch. 33101010100284112231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia