Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Pabianice
Urząd Skarbowy w Pabianicach
Siedziba Pabianice 95-200
ul. Zamkowa 26
Telefony 0-42 213-07-07
Faks 0-42 215-17-30
Konta bankowe d.  
CIT 29101013710004332221000000
VAT 76101013710004332222000000
PIT 26101013710004332223000000
d.j.b  
IND 20101013710004332227000000
j.b  
wyd. 64101013710004332230000000
doch. 14101013710004332231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia