Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Piła
Urząd Skarbowy w Pile
Siedziba Piła 64-920
ul. Kossaka 106
Telefony 0-67 352-60-00
Faks 0-67 351-26-96
Konta bankowe d.  
CIT 86101014690059202221000000
VAT 36101014690059202222000000
PIT 83101014690059202223000000
d.j.b  
IND 77101014690059202227000000
j.b  
wyd. 24101014690059202230000000
doch. 71101014690059202231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia