ŁódzkieSądy Piotrków Trybunalski
Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Piotrków Trybunalski
Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
Siedziba Piotrków Trybunalski 97-300
ul. Wronia 65
Telefony 0-44 647-18-56
Faks 0-44 647-22-84
Konta bankowe d.  
CIT 71101013710060022221000000
VAT 21101013710060022222000000
PIT 68101013710060022223000000
d.j.b  
IND 62101013710060022227000000
j.b  
wyd. 09101013710060022230000000
doch. 56101013710060022231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia