Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Pleszew
Urząd Skarbowy w Pleszewie
Siedziba Pleszew 63-300
ul. Bogusza 6
Telefony 0-62 508-17-77
Faks 0-62 508-17-89
Konta bankowe d.  
CIT 66101014690007232221000000
VAT 16101014690007232222000000
PIT 63101014690007232223000000
d.j.b  
IND 57101014690007232227000000
j.b  
wyd. 04101014690007232230000000
doch. 51101014690007232231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia