Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Płońsk
Urząd Skarbowy w Płońsku
Siedziba Płońsk 09-100
ul. Spółdzielcza 2
Telefony 23 662 04 00
Faks 23 662-93-00
Konta bankowe d.  
CIT 13101010100918482221000000
VAT 60101010100918482222000000
PIT 10101010100918482223000000
d.j.b  
IND 04101010100918482227000000
j.b  
wyd. 48101010100918482230000000
doch. 95101010100918482231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia