Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Poznań
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Siedziba Poznań 60-818
pl. Ratajskiego 5
Telefony 0-61-22-54-550
Faks 0-61-22-54-658
Konta bankowe d.  
CIT 06101014690007492221000000
VAT 53101014690007492222000000
PIT 03101014690007492223000000
d.j.b  
IND 94101014690007492227000000
j.b  
wyd. 41101014690007492230000000
doch. 88101014690007492231000000
NBP O/O Poznań
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
Siedziba Poznań 60-965
ul. Chłapowskiego 17/18
Telefony 0-61 657-87-87
Faks 0-61 657-82-20
Konta bankowe d.  
CIT 18101014690000262221000000
VAT 65101014690000262222000000
PIT 15101014690000262223000000
d.j.b  
IND 09101014690000262227000000
j.b  
wyd. 53101014690000262230000000
doch. 03101014690000262231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia