Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Pruszcz Gdański
Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim
Siedziba Pruszcz Gdański 83-000
ul. Łukasiewicza 2
Telefony 0-58 773-16-25
Faks 0-58 773-16-26
Konta bankowe d.  
CIT 66101011400200822221000000
VAT 16101011400200822222000000
PIT 63101011400200822223000000
d.j.b  
IND 57101011400200822227000000
j.b  
wyd. 04101011400200822230000000
doch. 51101011400200822231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia