Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Radom
Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
Siedziba Radom 26-610
ul. Struga 26/28
Telefony 0-48 362-95-210-48 362-95-010-48 362-95-47
Faks 0-48 363-11-50
Konta bankowe d.  
CIT 57101010100164472221000000
VAT 07101010100164472222000000
PIT 54101010100164472223000000
d.j.b  
IND 48101010100164472227000000
j.b  
wyd. 92101010100164472230000000
doch. 42101010100164472231000000
NBP O/O Warszawa
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
Siedziba Radom 26-615
ul. Zbrowskiego 106
Telefony 0-48 368-14-00
Faks 0-48 368-14-98
Konta bankowe d.  
CIT 49101010100096542221000000
VAT 96101010100096542222000000
PIT 46101010100096542223000000
d.j.b  
IND 40101010100096542227000000
j.b  
wyd. 84101010100096542230000000
doch. 34101010100096542231000000
NBP O/O Warszawa
Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu
Siedziba Radom 26-600
ul. Toruńska 3
Telefony 0-48 360-30-61
Faks 0-48 331-84-48
Konta bankowe d.  
CIT 07101010100027272221000000
VAT 54101010100027272222000000
PIT 04101010100027272223000000
d.j.b  
IND 95101010100027272227000000
j.b  
wyd. 42101010100027272230000000
doch. 89101010100027272231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia