Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Radzyń Podlaski
Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim
Siedziba Radzyń Podlaski 21-300
ul. Lubelska 1
Telefony 0-83 352-11-09
Faks 0-83 352-11-09
Konta bankowe d.  
CIT 33101013390053242221000000
VAT 80101013390053242222000000
PIT 30101013390053242223000000
d.j.b  
IND 24101013390053242227000000
j.b  
wyd. 68101013390053242230000000
doch. 18101013390053242231000000
NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia