Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Rawicz
Urząd Skarbowy w Rawiczu
Siedziba Rawicz 63-900
ul. Staszica 4
Telefony 0-65 546-61-00
Faks 0-65 546-61-52
Konta bankowe d.  
CIT 39101014690022772221000000
VAT 86101014690022772222000000
PIT 36101014690022772223000000
d.j.b  
IND 30101014690022772227000000
j.b  
wyd. 74101014690022772230000000
doch. 24101014690022772231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia