Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Ropczyce
Urząd Skarbowy w Ropczycach
Siedziba Ropczyce 39-100
ul. Św. Barbary 12
Telefony (0-17) 22 31 800
Faks (0-17) 22 31 801
Konta bankowe d.  
CIT 05101015282011462221000000
VAT 52101015282011462222000000
PIT 02101015282011462223000000
d.j.b  
IND 93101015282011462227000000
j.b  
wyd. 40101015282011462230000000
doch. 87101015282011462231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia