Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Rybnik
Urząd Skarbowy w Rybniku
Siedziba Rybnik 44-200
Pl. Armii Krajowej 3
Telefony 0-32 423-58-00
Faks 0-32 423-58-80
Konta bankowe d.  
CIT 31101012123064212221000000
VAT 78101012123064212222000000
PIT 28101012123064212223000000
d.j.b  
IND 22101012123064212227000000
j.b  
wyd. 66101012123064212230000000
doch. 16101012123064212231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia