Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Rzeszów
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Siedziba Rzeszów 35-309
ul. Podwisłocze 42
Telefony 0-17 852-52-77
Faks 0-17 852-66-08
Konta bankowe d.  
CIT 92101015280010072221000000
VAT 42101015280010072222000000
PIT 89101015280010072223000000
d.j.b  
IND 83101015280010072227000000
j.b  
wyd. 30101015280010072230000000
doch. 77101015280010072231000000
NBP O/O Rzeszów
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Siedziba Rzeszów 35-234
ul. Siemieńskiego 18
Telefony 0-17 862-73-33
Faks 0-17 852-18-85
Konta bankowe d.  
CIT 85101015280010652221000000
VAT 35101015280010652222000000
PIT 82101015280010652223000000
d.j.b  
IND 76101015280010652227000000
j.b  
wyd. 23101015280010652230000000
doch. 70101015280010652231000000
NBP O/O Rzeszów
Podkarpacki Urząd Skarbowy
Siedziba Rzeszów 35-959
ul. Geodetów 1
Telefony 0-17 860-30-40
Faks 0-17 864-21-52
Konta bankowe d.  
CIT 45101015280020202221000000
VAT 92101015280020202222000000
PIT 42101015280020202223000000
d.j.b  
IND 36101015280020202227000000
j.b  
wyd. 80101015280020202230000000
doch. 30101015280020202231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia