Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Siedlce
Urząd Skarbowy w Siedlcach
Siedziba Siedlce 08-110
ul. Piłsudskiego 68
Telefony 0-25 632-87-20
Faks 0-25 633-15-25
Konta bankowe d.  
CIT 54101010100332392221000000
VAT 04101010100332392222000000
PIT 51101010100332392223000000
d.j.b  
IND 45101010100332392227000000
j.b  
wyd. 89101010100332392230000000
doch. 39101010100332392231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia